Välkommen till Rosendal Teknik

Vad kan du få hjälp med?

Företagets idé är att hjälpa andra företag med att effektivisera sina administrativa rutiner. Jag som driver företaget heter Gunnar Larsson. Jag har lång egen erfarenhet från olika områden inom ett flertal industriföretag. Jag har bl a jobbat som produktionsplanerare, säljare, logistiker, systemadministratör, systemutvecklare och senast som VD för ett par medelstora företag inom bioenergisektorn.
- Du är företagsledare och behöver ett bollplank för att få fram nya idéer för effektivisering - Företaget behöver hjälp att se över sina administrativa rutiner och system - Informationsflödet mellan företaget och kunder/leverantörer behöver effektiviseras - Informationen som kommer ut ur affärssystemet stödjer inte verksamheten på rätt sätt
Kontakta mig för mer information, eller för att boka ett besök på plats, där vi gemensamt kan se vilka möjligheter som finns!
Det finns alltid ett enklare sätt…