Behöver du datasupport?
Ladda hem TeamViewer med länken nedan, så kan vi samarbeta på distans på din dator.
Fjärrsupport
Kundexempel med Excel som motor
Rosendal Teknik utvecklar avancerade Excel-system för att lösa uppgifter inom olika områden utifrån kundens behov. Följande är exempel på applikationer hos kunder där vi använt Excel som "motor", och VBA-programmering. Orderfil från kundens ordersystem direkt in i ordersystem hos leverantören efter bearbetning i Excel Leveransrapportering till kundens ordersystem tankat från leverantörens ordersystem Kommunikation mellan industriföretag och transportör, innefattande transportbeställning, lastningsavisering och återrapportering av leverans Avancerad order- och leveransstatistik hämtad direkt från ordermodulen i affärssystemet Inrapportering av laboratorietestresultat med larmfunktioner för avvikelser och statistikuttag. Rosendal Teknik utvecklar också system i .Net-miljö för Windows. Exempel på system är: Reklamationsärendehanteringssystem Lagerhanteringssystem Kontrollfunktioner Rosendal Teknik kan också genomföra utbildning i Excel, anpassad efter deltagarnas förkunskaper.
Det finns alltid ett enklare sätt…