Rosendal Teknik AB
Företaget startades hösten 2010. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med att försöka få företags administration att bli så enkel och automatiserad som det är möjligt. Samtidigt skall funktionen på ett effektivt sätt tillgodose organisationens krav på snabb och korrekt information.
Detta kan bara uppnås om medarbetarna får rätt verktygslåda till sitt förfogande. Ett av de mest användbara verktygen för detta är MS Excel, vars möjligheter oftast bara är skrapade på ytan.
Med Excel kan man automatisera mängder med funktioner, kommunicera med och hämta information från affärssystem direkt, automatisera rutiner mot kunder och leverantörer etc. Det är egentligen bara innovationsförmågan som sätter gränser. Här kan Rosendal Teknik komma in som bollplank, och med kunskap att utveckla modeller som svarar mot idéerna.
När inte Excel räcker till byggs programmen med VB.Net, ett modernt och flexibelt sätt att programmera.
Kontaktuppgifter
Det finns alltid ett enklare sätt…