© Rosendal Teknik 2011-2018

Det finns alltid ett enklare sätt...

Kundexempel med Excel som motor

Behöver du datasupport?

Ladda hem TeamViewer med länken nedan, så kan vi samarbeta på distans på din dator.

TeamViewer för fjärrsupport Fjärrsupport

Rosendal Teknik utvecklar avancerade Excel-system för att lösa uppgifter inom olika områden utifrån kundens behov.

Följande är exempel på applikationer hos kunder där vi använt Excel som "motor", och VBA-programmering.


Rosendal Teknik utvecklar också system i .Net-miljö. Exempel på system är:


Rosendal Teknik kan också genomföra utbildning i Excel, anpassad efter deltagarnas förkunskaper.